Balladen fixas 4

Balladen fixas 4

Den gamla kylboxen sågas bort och den nya tillverkas och limmas ihop till stora delar på plats. Diskhon byts ut mot en lite större. En kölskada lagas av Västerviks båtvarv. En vattenivåmätare monteras. Och det stora jobbet, att packa om backslaget och montera en ny axeltätning. En krage, till mastgenomföringen tillverkas och monteras.

shapeimage_4